skip to Main Content

i Vojens Ishockey Klub

Indstilling af personer til æresmedlemmer sker til bestyrelsen, som afgør om kandidaten er berettiget til at bære titlen æresmedlem.
Indstillingen skal være skriftlig og med en fyldestgørende begrundelse for at vedkommende er kandidat til titlen æresmedlem.
Udnævnelsen sker en gang årligt på generalforsamlingen. Der kan højest udnævnes 2 æresmedlemmer om året.
Indstillinger, som er bestyrelsen i hænde senest 1. maj kommer i betragtning til generalforsamlingen samme år.
Indstillinger gemmes ikke, når et æresmedlem er udnævnt, så kandidater, som ikke er kommet i betragtning skal indstilles på ny.

Som æresmedlem af VIK skal en kandidat opfylde følgende kriterier:
· Kandidaten skal gennem sit virke og engagement over en længere årrække have gjort en særlig indsats for VIK og dennes medlemmer.
· Kandidaten kan have haft en ledende post i foreningen, samt som leder have udmærket sig som en foregangsmand.
· Herudover kan andre, der gennem adskillige år har ydet en speciel indsats for VIK, eller har været et markant positivt medlem, indstilles til æresmedlem.

Ved udnævnelsen modtager æresmedlemmet en gave, diplom med begrundelse for udnævnelsen, samt en buket blomster.

Som æresmedlem har man følgende beføjelser:
· Navn og begrundelse for æren står på hjemmesiden
· Kontingentfritagelse i Vojens Ishockey Klub
· Adgangskort til SønderjyskEs hjemmekampe

Hvis en person, der er udnævnt æresmedlem skulle udvise foragt eller fremsætte nedsættende eller krænkende beskyldninger vedrørende VIK,
vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som suverænt kan afgøre, om prædikatet æresmedlem skal fratages personen.

Udnævnte æresmedlemmer i Vojens Ishockey Klub

Egon Kahl 

Udnævnt som æresmedlem i forbindelse med VIK´s 50 jubilæum den 5. januar 2013.

Du har været spiller, træner og leder i VIK i mange år – er noteret for 19 sæsoner som spiller og 10 sæsoner som træner, hvilket jo taler for sig selv. Du har repræsenteret VIK på landsholdet og generelt været en engageret ambassadør for klubben. Du har været med til at skabe og bære kulturen i VIK frem til hvor vi er i dag. Du har været faderfigur for mange yngre spillere og med din positive attitude vist dem vejen frem. Man er aldrig gået forgæves til dig efter hjælp eller viden om forgangne tider i klubben.

Vojens IK´s bestyrelse mener derfor at du fortjener titlen som æresmedlem af klubben.

Niels Gaarde

Udnævnt som æresmedlem i forbindelse med VIK´s 50 jubilæum den 5. januar 2013.

De fleste ved at du gennem mange år har varetaget hvervet som materialeansvarlig for VIK´s førstehold – nu i SønderjyskE. Men i mange år varetog du faktisk samme opgave i VIK. Du var ansvarlig for låneudstyr og som naturlig forlængelse deraf begyndte du VIK Shoppen, som fortsat eksisterer. Du var og er fortsat altid behjælpelig, når VIK´s spillere har akut behov for hjælp til udstyr. Du har gennem årene i VIK bl.a. haft andre ledende poster i klubben, og med din stabilitet og sans for orden i detaljerne altid sikret høj grad af driftsikkerhed for holdene på isen.

Bestyrelsen i VIK mener at dit virke for klubben fortjener anerkendelse som æresmedlem.

George Galbraith

Udnævnt som æresmedlem i forbindelse med VIK´s 50 jubilæum den 5. januar 2013.

Mange kender dig for dit fantastiske målmandsspil, vindermentalitet og glødende temperament. Du kom til Vojens IK i 1977 og blev som spiller noteret for 19 sæsoner – heraf 10, hvor du spillede samtlige kampe, og du var 46 år, da du spillede din sidste kamp. Du kom til Vojens fra det store udland og valgte at gøre VIK til DIN klub og har gennem årene ladet dit store hjerte for ishockeyen og klubben skinne igennem på mange måder: Du har virket på de fleste poster i VIK og har flere gange trådt til som redningsmand, når klubben manglede en træner eller hjælp til andet. Du var initiativtager til at genoptage traditionen med Canadaturene og har bidraget til at bringe hockeykulturen til Vojens og VIK.

Dit virke anerkendes af bestyrelsen i VIK med titlen æresmedlem.

Ove Gerber

Udnævnt som æresmedlem i forbindelse med VIK´s 50 jubilæum den 5. januar 2013.

Du er ikke ishockeyspiller – og har aldrig været det. Men du er Vojens dreng og har talent for administration og ledelse. Det var der heldigvis nogle mennesker i VIK, som så tilbage i 60érne, og det blev begyndelsen til, at du i mange år arbejdede engageret med at skabe en økonomisk sund og velorganiseret klub. Du har arbejdet målrettet for at skabe gunstige muligheder for udvikling af VIK på mange forskellige planer, både som leder i klubben, medlem af diverse bestyrelser og i dit politiske virke. Og selv om det ikke altid har været lige vellidt af alle har du med myndighed arbejdet for ishockeysporten i Vojens. Du var med til at oprette Foreningen til Ishockeysportens Bevarelse og er fortsat en stabil støtte for klubben.

Bestyrelsen i VIK mener at dit engagement for klubben gør dig fortjent til titlen æresmedlem.

Erling Andreasen

Udnævnt som æresmedlem i forbindelse med VIK´s generalforsamling den 11. juni 2014

Du har været aktiv i VIK i mere end 30 år.
I 16 sæsoner var du klubbens buschauffør i ind- og udland.

Du var klubbens ansvarlige medicinmand og samarbejdede tæt med klubbens egen læge og landsholdets læge, med hvem du også havde nogle landskampe.

Du opnåede at være med til at vinde 2 bronzemedaljer, 4 guldmedaljer og flere Europa Cup kampe.

Dit engagement i VIK førte til opgaver som både holdleder, seniorudvalgsformand og medlem af bestyrelsen.

Du har taget dig af kontakter og formidling af emner til nye spillere og du har i perioder haft udlandske spillere boende privat.

Du har altid været den person man kunne stole på og spillerne kom til dig, hvis de havde problemer.

Vojens IK´s bestyrelse udnævner dig hermed til æresmedlem af klubben.

Ole Eriksen

Udnævnt som æresmedlem i forbindelse med VIK´s generalforsamling den 17. juni 2015

Ole Eriksen var med fra VIK`s start og spillede i 15 sæsoner på 1. holdet, hvor han også i en årrække var holdets kaptajn. Et hverv, som han måtte fratræde, da han flyttede til København i 1970. Modsat mange andre spillere, der flyttede fra Vojens (Søren Kragballe, Jørgen Øllgaard, Frank Møller, Steen Christensen mv.) valgte Ole fortsat at repræsentere VIK. Han ville ikke spille for andre!

Det gav ham store problemer. Hvor skulle han træne? Ingen 1. divisions klubber i Storkøbenhavn ville lade ham træne med – forståelig nok. For at opretholde formen valgte han at blive træner for Hvidovre, der spillede i 2. division. Stort set al hans fritid gik med ishockey. Han skulle naturligvis med Hvidovre, når de spillede og også spille VIK´s kampe, der havde 1. prioritet!

Den største bevågenhed fik VIK. Han kørte i bil til Vojens til alle VIK´s hjemmekampe. Når VIK spillede i København var han jo selvsagt på ”hjemmebane”!

Men når VIK mødte Esbjerg, Herning, Ålborg og Frederikshavn havde han store rejseproblemer. Dengang var der ikke motorveje og ingen Storebæltsbro. Rejsetiden var lang.  F.eks. når VIK skulle til Frederikshavn! Rejsetid ca. 20 timer! Ca. 4-5  timer til Vojens. Så med spillerbus 4-5 timer til Frederikshavn og så retur til København via Vojens. Udgifter til bil og færge afholdt han delvis selv og pengene var små dengang!

Sådan spillede han i 6 sæsoner – frem og tilbage. Han ville ikke slippe VIK.

Ole Eriksen var første VIK spiller på landsholdet. Han kunne have opnået mange flere landskampe, end han fik (32), men måtte pga. sit arbejde – 3-holds skift hos politiet – melde afbud de fleste gange.

For at få hans tjenesteplan hos politiet og turneringplanen i ishockey til at gå op, byttede han weekendvagter. Således tog han weekendvagterne i sommer halvåret for så til gengæld at holde fri i weekenderne om vinteren – til stor ulempe for familien.

Derudover har han flere gange prioriteret VIK meget højt – måske for højt!

På et tidspunkt, mens han gjorde tjeneste i PET i København, blev han af politimesteren i Haderslev, tilbudt sin drømmestilling.  De købte derfor byggegrund i Haderslev og byggede hus, som hans familie flyttede ind i.

Da stillingen blev slået op, søgte han, men da stillingen skulle besættes var kravet, at han af tjenestelige årsager skulle opgive ishockeyen.

Det ville han ikke og man måtte sælge huset. Han fik derefter en stilling i Tønder.

Fair play havde hans største bevågenhed!

Han blev i dagspressen kaldt isens gentleman. Fordi han yderst sjælden sad i straffeboksen. Han er den eneste markspiller, der har spillet samtlige kampe for VIK i en hel sæson uden en eneste udvisning.

Formentlig også den eneste spiller under Dansk Ishockey Union, der har præsteret at spille en hel sæson uden en udvisning.

Han er iflg. bogen ”Vojens på isen” den 3. mest scorende spiller for VIK´s 1. hold (mål+assist) gennem klubbens lange historie.

Han har vist aldrig meldt afbud til en kamp.

Efter afslutningen af sin spillerkarriere havde han en pause i forhold til VIK.

Da han som pensionist vendte tilbage til Vojens, meldte han sig straks som frivillig hjælper for VIK, hvor han har hjulpet til i VIP-baren og hjulpet til med at opbygge messer for VIK.

Vojens Ishockey klub mener at han fuld fortjent bliver æresmedlem

Morten Rasmussen

Udnævnt som æresmedlem i forbindelse med VIK´s generalforsamling den 16. juni 2016

Du har altid arbejdet for at VIK skal være den bedste klub i DK at være medlem i.

Du har igennem dit store engagement og viden udviklet dig som en meget vellidt person i VIK og i samarbejdsklubberne rundt omkring ishockey familien Danmark.

Du står for sikkerheden i forbindelse med SønderjyskEs hjemmekampe og dette har du udført så godt at du også bruges af Dansk Ishockey Union som sparringspartner

Du er sikkerhedschef som tager ud og hjælper med sikkerheden i andre klubber i Danmark. du er altid behjælpelig når der ekstra opgaver, langt slutspil – landskampe, rundvisninger og meget mere.

Din gode tilgang til opgaverne / udfordringerne har gjort, at samarbejdet mellem SønderjyskE og VIK altid har været i TOP.

Du har siddet SønderjyskE Ishockey A/S bestyrelse som repræsentant for VIK og det har du gjort  yderst godt og konstruktivt

Du har siden opstarten af SE Arena været sikkerhedschef og haft en stor hånd i selve opstarten af SE Arena på denne front.

Dit DNA er, at du er hårdt arbejdende, loyal og altid løsningsorienteret.

Du har været formand i VIK igennem 7 sæsoner og har haft og har stadigvæk et kæmpe hjerte for VIK. Dette til trods for at du ikke selv har haft en dreng/pige som har spillet Ishockey. Dog har du haft en bonus søn som har spillet i Vojens IK

Efter du er stoppet som formand for Vojens Ishockey Klub har SønderjyskE udpeget dig som afviklingsansvarlig og det vidne om den respekt som du nyder.

På den baggrund er det mig en stor glæde kunne udnævne Morten Rasmussen til Æresmedlem af Vojens Ishockey Klub 2016

Dora Fravsbøll

Udnævnt som æresmedlem i forbindelse med VIK´s generalforsamling den 16. juni 2016

Du har fra slutning af 70’erne været trofast på lægterne på din fast plads

Du har været flittig hjælper i kaffestuen i forbindelse med diverse kampe og cups der har været afviklet i den gamle ishockey hal.

Da din søn var på team Canada holdet var du også utrolig aktiv.

Det største arbejde har været i Bingo centret, hvor du fra dag 1 har været med.

Første som almindelig hjælper og derefter som koordinater af vagtplanerne.

Du har skabte kontakt til de andre klubber i bingocentret og lavet aftale om, at hvis du manglet hjælpere, så gav de andre klubber en hånd med.

Du har helt sikkert ”betalt tilbage.

Vojens IK´s bestyrelse mener derfor at du fortjener titlen som æresmedlem af klubben.

Allan Knudsen

Udnævnt som æresmedlem i forbindelse med VIK´s generalforsamling den 6. juni 2018

Du har været medlem, herunder spiller, træner og leder i VIK igennem 42 år.

Du har spillet for VIK’s førstehold i 7 sæsoner og står her noteret for 165 kampe.

I 1985 startede du som ungdomstræner i VIK. Udover denne lederrolle bestred du i 1992 også rollen, som hjælpetræner for klubbens førstehold. I mere end 30 år, har du virket som træner for klubben.

Du har repræsenteret VIK som træner i 3 år inden for unionsarbejdet og har derigennem været ambassadør for VIK.

Samtidig med trænerrollen, har du af to gange været en del af VIK’s bestyrelse. Først fra 1990 – 1993 og igen fra 2014 – 2016.

Du har leveret et stort arbejde gennem tiderne for VIK. Et arbejde, der har haft afsmittende virkning på VIK og VIK’s førstehold, og som i dag har afsmittende virkning på SønderjyskE, da du har været med til at forme nogle af spillerne der.

Vojens IK´s bestyrelse mener derfor at du fortjener titlen som æresmedlem af klubben.

Back To Top