skip to Main Content

“
 Covid-19 Retningslinjer”

Dato: 28-07-2020

Formål:

At præcisere hvilken retningslinjer som der er udstukket fra Dansk ishockey union i forbindelse med Covid – 19

Ansvar:

Formanden

Organisation:

Alle træner og holdleder i VIK, skal tilsikre, at nedenstående retningslinjer efterleves

Omfang:

Instruksen er gældende for alle hold under VIK og gæstende hold

Udførelse generelt:

 • VIK vil tilsikre, at alle hold har adgang til håndsprit i forbindelse med træning og kampe
 • Vojens hallerne sørger for daglig rengøring og daglig desinfektion af omklædningsrum
 • Mød ikke op til træning, hvis du har symptomer, som feber, eller hoste
 • Trænere har ved mistanke om COVID-19 ret til at sende spilleren hjem
 • Hold god afstand til andre i omklædningsrummet, gælder også i badet, afstand måles fra næsetip til næsetip
 • Der skal holdes god afstand, når man sidder på udskiftningsbænken
 • Det er ikke tilladt at dele vandflaske, mad og lignende før/under/efter træning og kamp
 • Hænder skal sprittes af umiddelbart ifm. at du er ankommet til hallen og altid inden opsamling af pucke og andet træningsmateriale
 • Lån af udstyr (Hjelm, handsker, panser osv.) som ikke er ens eget bør undgås
 • Kædetrøjer skal vaskes ofte
 • Ved andre aktiviteter end kamp, skal der tilstræbes at holdes god afstand, fx kø under stationstræning, samling for instruks osv. Der henstilles til at alle har ansigtet samme vej, og at trænere/ holdledere holder afstand ifm. instruktion.
 • Rekvisitter som fx, kegler og dæk, sprittes af efter brug. Eller hænderne skal sprittes af før indsamling
 • Man skal sidde på et håndklæde i omklædningsrummet.
 • Spillerboksen skal af sprittes efter hver træning – dette gøres af holdlederne på årgangene.
 • Det er strengt forbudt at spytte i spillerboksene og på isen.
 • Brug af snustobak er ikke lovligt.
 • I tilfælde af påvist COVID-19 kontaktes bestyrelsen, som kontakter COVID-19 hotline på 70200233. Kontakt oplysninger til bestyrelsen forefindes på www.vojens-ik.dk
 • Der henvises til de enhver tid gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne www.sst.dk/da/corona og DIU www.ishockey.dk/covid-19-retningslinjer
 • Ansvar for rettelse

Formanden

Back To Top