skip to Main Content

ROKERING I BESTYRELSEN

Bestyrelsesmedlem Alan Lund Jacobsen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Suppleant Charlotte Clausen har derfor overtaget denne bestyrelsespost.

Back To Top